OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rok 2014

 Rok 2014

Plán práce je naplánovaný cez o.z. Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

 

Mesiac

Dátum

Akcia

Miesto konania

Január

03.01.2014

08.01.2014

18.01.2014

Privítanie Nového roku

Zasadnutie výboru

Bowlingový turnaj

Žilina, Kálov 17

Central Park, Žilina

Element Cafe, OC Mirage

Február

14.2.2014

 

1.výročná členská schôdza

   Valentínske pokušenie

 

Kálov 17, Žilina

Marec

8.3.2014

 

Poker a deň matiek ( súťaž o najkrajšie namaľovanú mamičku)

 

Kálov 17, Žilina

Apríl

12.4.2014

 

Svätá omša v SPJ + spoveď

14.00 hod spoveď v SPJ

15.00 hod svätá omša v SPJ

Vystúpenie APOLLON

posedenie

 

Kostol sv. Trojice, Žilina

 

Kálov 17, Žilina

 

 

Máj

08.05. - 09.05.2014

 

24.05.2014

Kurz posunkového jazyka pre širpkú verejnosť

 

"Outdoor srdcom"

 

Kálov 17, Žilina

 

Lesopark Žilina - Vlčince

Jún

14.6.2014

4. ročník športového dňa

 

Žilina

 

Júl

19.07.2014 -26.07.2014

 

Sociálno-  rehabilitačný pobyt

Bešeňová

August

august

Poďme všetci spolu do kina

Žilina

September

13.09.2014

Medzinárodný deň nepočujúcich

Košice

Október

Október

Grilovačka, opekanie

Turistika

Poľovnícka chata, Považský Chlmec

November

november

Strašidelný deň

Kálov 17, Žilina

December

13.12.2014

 

 

31.12.2014

4. ročník Vianočný deň vo svete ticha

 

Žilinský Silvester

Kálov 17, Žilina

Vypracovala : Mgr. Jana Filipová

Schválil : výbor CN ANEPS, v Žiline, dňa 08.01.2014

Otváracia doba v priestoroch Centra nepočujúcich ANEPS je každý piatok od 1700h -  2200h. Bližšie informácie k akciám budú podávané v rámci piatkových stretnutí na výborových schôdzach Centra nepočujúcich ANEPS Informácie o kompenzačných pomôckach, zmenách zákonu, poradenstve atď. získate na mob. č. 0908 436 721, prípadne v priestoroch KC ANEPS, Žilina          

Vypracovala : Mgr. Filipová Jana

Schválila : výborová schôdza CN ANEPS , v Žiline, 08.01.2014

Otváracia doba v priestoroch Centra nepočujúcich ANEPS je každý piatok od 1700h -  2200h. Bližšie informácie k akciám budú podávané v rámci piatkových stretnutí na výborových schôdzach Centra nepočujúcich ANEPS Informácie o kompenzačných pomôckach, zmenách zákonu, poradenstve atď. získate na mob. č. 0908 436 721, prípadne v priestoroch CN ANEPS, Žilina          

Vypracovala : Mgr. Filipová Jana

webadmin: Ing. Jaroslav Smatana