OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Webové stránky nepočujúcich

Banská Bystrica Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
miesto stretnutia: Kapitulská 21, Banská Bystrica
čas stretnutia: posledná nedeľa v mesiaci od 15.00 hod.
web: www.kcns.sk
Bratislava Bratislavský spolok Nepočujúcich 1930
miesto stretnutia: Haanova 10, Bratislava
čas stretnutia: v sobotu od 17.00 do 22.00 hod.
web: www.bsn1930.wbl.sk
Bratislava Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Nám. SNP 11, Bratislava
čas stretnutia: vo štvrtok od 16.00 hod.
web: www.kcns.sk/bratislava
Bratislava Rodinné centrum Prešporkovo
miesto stretnutia: Grösslingova 48, Bratislava
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 18.30 hod. (dohoda)
web: www.presporkovo.sk/…ujucich.html
Bratislava Športový klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava
miesto stretnutia: Trnavská 33/a, Bratislava
čas stretnutia: v utorok a vo štvrtok od 16.00 hod.
Dolný Kubín Centrum Nepočujúcich ANEPS                     !!! Zrušený !!!
miesto stretnutia: Na Sihoti 1157/11, Dolný Kubín
čas stretnutia: v piatok a v sobotu od 16.00 do 20.00 hod.
web: www.skn-orava.wbl.sk/…m-ANEPS.html
Hlohovec Hlohovecký spolok nepočujúcich
miesto stretnutia: M.R.Štefánika 3, Hlohovec
čas: v piatok od 15.00 a v nedeľu od 10.00 hod.
Humenné Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Štefánikova 1525
čas stretnutia: v piatok od 17.00 do 22.00 hod.
web: www.cnhe.wbl.sk
Košice Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Kováčska 65–67, Košice
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 21.00 hod.
web: http://sknke.webnode.sk/
Kremnica Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Angyalova 413/19, 967 01 Kremnica (Centrum voľného času Cvrček)
čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 15:00 do 20:00 (http://deaf-kremnica.wbl.sk/Kalendar.html)
web: www.deaf-kremnica.wbl.sk
Levice

Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Tekovská 6, Levice
čas stretnutia: každý nepárny týž. v sobotu od 14.00 do 18.00 hod.

web : cnlevice.estranky.sk

Lučenec Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Jesenského 5, Lučenec
čas stretnutia: v utorok od 14.00 do 17.00 hod.
Martin – Vrútky Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Karola Kalocsaya 3211, Vrútky
čas stretnutia: v piatok od 16.30 do 21.00 hod.
Michalovce Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Okružná 3657, Michalovce
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 22.00 hod.
web: http://cnmi.webnode.sk/
Nitra Effeta
miesto stretnutia: Samova 4, Nitra
čas stretnutia: v nedeľu od 16.45 hod.
web: www.effeta.sk
Nitra Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Okániho 6, Nitra
čas stretnutia: v piatok od 16.00 hod.
Nová Dubnica Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Ul. Cyrila a Metoda 22
čas stretnutia: každý párny týž. vo štvrtok od 18.00 do 21.00 hod.
web: www.cnanepsnovadubnica.wbl.sk
Nové Zámky Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Šurianska 5, Nové Zámky
čas stretnutia: v stredu a v piatok od 14.00 do 19.00 hod.
web: www.sknnovezamky.weblahko.sk
Piešťany Piešťanský spolok nepočujúcich
miesto stretnutia: A. Hlinku 41, Piešťany
čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 17.00 hod.
Poprad Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Nábrežie Jána Pavla II. 319/16, Poprad
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 20.00 hod.
Prešov Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Požiarnická 17, Prešov
čas stretnutia: každý nepárny týž. v piatok od 16.00 do 20.00 hod.
Prievidza Prievidzský spolok nepočujúcich
miesto stretnutia: Š. Závodníka 488/18 (v objekte materskej škôlky, vchod z ulice J.G.Tajovského)
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 18.00 hod.
web: www.pdsn.sk
Púchov Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Obrancov mieru 1158, Púchov
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 20.00 hod.
Senica Klub nepočujúcich Senica
miesto stretnutia: Hviezdoslavova 388, Senica
čas stretnutia: každý nepárny týž. v sobotu od 13.00 do 18.00 hod.

Spišská Nová Ves

Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: J. Fabíniho 5, Spišská Nová Ves
čas stretnutia: každý nepárny týž. v piatok od 15.00 do 19.00 hod.
facebook: http://sk-sk.facebook.com/…002191403387
Šaľa Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Družstevná ulica (bývalá škôlka), Šaľa
čas stretnutia: raz do mesiaca v sobotu
Topoľčany Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Pribinova 17, Topoľčany
čas stretnutia: každý párny týždeň v piatok od 17.00
Trenčín Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Bezručova 1012, Trenčín
čas stretnutia: v nedeľu (okrem nedele v 3. týždni v mesiaci – svätá omša) od 15.00 do 19.30 hod.
web: www.nepocujem.weblahko.sk
Zlaté Moravce Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Mojmírova 6, Zlaté Moravce
čas stretnutia: každý párny týždeň v nedeľu od 15.00 hod.
Zvolen Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Bernolákova 1, Zvolen
čas stretnutia: v piatok od 15.00 do 22.00
web: www.cn-zvolen.wbl.sk
Žilina

Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Lichardova 44, 010 01 Žilina
čas stretnutia: v piatok od 17.00 do 22.00 hod.                  (nedoslýchaví – v stredu od 13.00 do 17.00 hod.)                       web: www.anepszilina.weblahko.sk