OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O nás

 

    Občianske združenie Centrum nepočujúcich Žilina je dobrovoľné združenie humanitného a charitatívneho charakteru Nepočujúcich občanov, registrované na Ministerstva vnútra SR dňa 20.10.2006. Cieľom je vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov členov, sociálnu prevenciu, poskytovanie sociálneho poradenstva a informácií sluchovo postihnutým občanom a zabezpečovať propagáciu našej činnosti. Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracujeme s ostatnými organizačnými jednotkami CN ANEPS, orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom, orgánmi miestnej samosprávy, fyzickými a právnickými osobami a s inými občianskymi združeniami.

Štatistické údaje členov ANEPS ZA.